רינה אלימור

רינה אלימור

ראש תחום אוטומציית תהליכים -RPA

חברת החשמל לישראל

הרצאות מפי רינה אלימור:

דוברים נוספים באירוע RPA Virtual 2021

Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu